Διαφήμιση Internet
Digital Marketplace

Read our latest, blog post.

Still Life in Motion.

Digital Marketplace

Posted on March 12, 2019 08:18 AM

Τι είναι το Digital Marketplace; 

Μια διαδικτυακή αγορά είναι ένας ιστότοπος ή μια εφαρμογή που διευκολύνει τις αγορές από πολλές διαφορετικές πηγές. Ο διαχειριστής της αγοράς δεν κατέχει κανένα απόθεμα, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει το απόθεμα άλλων ατόμων σε έναν χρήστη και να διευκολύνει μια συναλλαγή. Το eBay είναι το απόλυτο παράδειγμα μιας διαδικτυακής αγοράς, που πωλούν τα πάντα σε όλους. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη.